Diario de A bordo. A cinco días de comenzar la Route du Rhum